I. Zakres badań 

 1. Wyznaczenie poziomu mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylator oraz inne urządzenia do przetłaczania powietrza zgodnie z normą PN-EN ISO 5136:2011 wraz z wyznaczeniem parametrów przepływu podczas ich pracy.
 2. Wyznaczenie poziomu mocy akustycznej wentylatorów – hałas pochodzący od ich obudowy. Pomiar poziomu mocy akustycznej wykonany w komorze bezechowej w warunkach pola swobodnego zgodnie z norma PN-EN ISO 3745:2012 przy uwzględnieniu wytycznych PN-EN ISO 16032:2009 wraz z wyznaczeniem parametrów przepływu podczas ich pracy.
 3. Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów – pomiary w warunkach laboratoryjnych (dla celów deklaracji) zgodnie z normą PN-EN ISO 11546-1:2010
 4. Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów – pomiary w warunkach terenowych (dla celów akceptacji i weryfikacji) zgodnie z normą PN-EN ISO 11546-2:2010
 5. Wyznaczenie mocy akustycznej emitowanej przez wentylator zgodnie z normą PN-EN ISO 5136:2011 (norma wycofana) wraz z wyznaczeniem parametrów przepływu podczas ich pracy.
 6. Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od urządzeń wyposażenia technicznego w budynkach – w tym od urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji zgodnie z normą PN-EN ISO 16032:2009
 7. Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego emitowanego przez maszyny i urządzenia zgodnie z normami PN-EN ISO 11200:2014, PN-EN ISO 11202:2010, PN-EN ISO 11204:2010
 8. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10052:2007/A1: 2010.
 9. Ocena drgań maszyn na podstawie pomiarów na częściach niewirujących zgodnie z normą ISO 10816-1:1998
 10. Pomiary drgań i pulsacji w maszynach hydraulicznych – turbiny, pompy zasobnikowe, turbiny odwracalne zgodnie z normą PN-EN 60994:1997

 

Laboratoria specjalistyczne

 1. Laboratorium badań akustycznych – komora bezechowa mała oraz komora bezechowa duża
 2. a) pomiar mocy akustycznej maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normatywami,
 3. a) określanie kierunkowości źródeł dźwięku,
 4. b) wzorcowanie mikrofonów w polu swobodnym,
 5. c) badanie mierników poziomu dźwięku w polu swobodnym,
 6. d) badanie charakterystyk przetworników elektroakustycznych (np głośniki).
 7. Laboratorium badań akustycznych – komora pogłosowa
 8. a) pomiar chłonności akustycznej metodą pogłosową materiałów i struktur o powierzchni 10-12 m2. Zgodnie z obowiązującymi normatywami (np. foteli, ekranów akustycznych, kurtyn, materiałów do adaptacji wnętrz),
 9. b) pomiar mocy akustycznej maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normatywami,
 10. c) pomiar izolacyjności akustycznej małych próbek,
 11. d) określanie pogłosowego współczynnika rozproszenia dźwięku.
 12. Laboratorium badań akustycznych – zespół zespolonych komór pogłosowych
 13. a) badanie izolacyjności akustycznej właściwej przegród typu: elementy ścienne ekranów akustycznych, różnego rodzaju płyty pojedyncze i warstwowe stosowane w zabezpieczeniach przeciwhałasowych, szyby zespolone i okna, lekkie elementy przegród ściennych stosowanych wewnątrz hal przemysłowych i w budownictwie;
 14. b) badanie skuteczności akustycznej tłumików hałasu, krat wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych i innych elementów wymagających określenia   skuteczności akustycznej.