I. Zakres badań

 1. Badania wysokości podnoszenia pompy
  • Geometryczna wysokość podnoszenia pompy
  • Statyczna wysokość podnoszenia pompy
  • Dynamiczna wysokość podnoszenia pompy
  • Całkowita (efektywna/użyteczna) wysokość podnoszenia pompy
 1. Badania wydajności pompy
 2. Badania mocy pompy
 3. Badania sprawności pompy
 4. Badania maksymalnej geometrycznej wysokości ssania i zjawiska kawitacji
 5. Badania charakterystyk przepływowych pompy i punktu pracy pompy
  • Wyznaczenie krzywej dławienia
  • Wyznaczenie charakterystyka poboru mocy pompy
  • Wyznaczenie charakterystyka sprawności pompy
  • Wyznaczenie krzywej naddatku antykawitacyjnego
 1. Badania współpracy równoległej pomp

II. Dostępna aparatura

 1. Moduł napędowy stanowi 3-fazowy silnik asynchroniczny o mocy  od 2,2 , podłączony przez przetwornicę częstotliwości umożliwiającą płynną regulację obrotów silnika w obydwu kierunkach, w zakresie co najmniej 500 – 3000 obr/min.  podłączenie modułu napędowego z układem pomp realizowane jest  przez pasek klinowy typu  SPA.
 2.     Układ pompowy stanowią dwie odśrodkowe pompy rotodynamiczne połączone ze sobą przez system metalowych rur wyposażonych w odpowiednie zawory odcinające. Zawory mają za zadanie dowolną zmianę konfiguracji układu pomp (pojedyncza pompa, połączenie równoległe lub szeregowe).  Maksymalna wysokość podnoszenia jednej pompy wynosi  15 m słupa wody. 
 3.     Moduł przepływowy stanowi zbiornik wody (o pojemności 90 dm3) wraz z przewodami umożliwiającymi zamknięty obieg wody w przepływie pomiędzy pompami a zbiornikiem. Moduł ten wyposażony jest w przepływomierz magneto-indukcyjny zapewniający pomiar wydajności w zakresie 0 – 25 m3/h. Strumień wydajności regulowany jest za pomocą zaworu  kulowego.