I. Zakres Badań

 1. Analiza fazowa,
 2. Oznaczanie składu chemicznego i czystości substancji,
 3. Wyznaczenie temperatury oraz pomiar ciepła przemian fazowych i reakcji chemicznych,
 4. Wyznaczanie ciepła właściwego substancji,
 5. Wyznaczanie parametrów kinetycznych procesów,
 6. Wyznaczenie temperatura zeszklenia,
 7. Określenie stabilności termicznej substancji,
 8. Określenie produktów gazowych uwalnianych podczas wygrzewania próbek stałych oraz ciekłych (termiczna konwersja paliw, wygrzewanie materiałów ceramicznych itd.),
 9. Wyznaczenie wody krystalizacyjnej i wody zaabsorbowanej sorbentów,
 • Ciągłe badania korozyjne (w szczególności materiałów o bardzo niskiej szybkości utleniania).

II. Dostępna aparatura

     Analizator termiczny Mettler Toledo TGA/DSC 3+ połączony z systemem GC/MS (Centrum Energetyki)

Jednoczesna Analiza Termiczna (Simultaneous Thermal Analysis – STA) polega na sprzężeniu dwóch metod badawczych: termograwimetrii (TG) oraz skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) w stosunku do tej samej próbki. Zastosowanie tych metod jednocześnie pozwala na pomiar masy analizowanej próbki oraz strumienia ciepła w tych samych warunkach procesu: atmosferze, ciśnieniu, temperaturze, szybkości wygrzewania. Analizator TGA/DSC 3+ dostarcza wiarygodne wyniki dzięki technologii wagowej światowego lidera w dziedzinie wag. Waga TGA charakteryzuje się ważeniem niezależnym od położenia, wewnętrznymi wzorcami adiustacyjnymi, szerokim zakresem ważenia, najmniejszą minimalną naważką oraz najwyższą dokładnością i precyzją ważenia

Właściwości i zalety analizatora TGA/DSC 3+:

 • Bardzo niska naważka minimalna na wagach o nośności 5 gramów – dokładne i precyzyjne wyniki badania próbek.
 • Bardzo wysoka sprawność pomiarowa – rozdzielczość ultramikrogramowa w całym zakresie pomiarowym.
 • Szeroka skala temperaturowa –od temperatury pokojowej do 1600 °C.
 • Pomiar przepływu ciepła DSC– możliwość jednoczesnej detekcji efektów cieplnych.
 • Wbudowane sterowanie przepływem gazu – badanie próbki w ściśle określonych atmosferach, w atmosferze utleniającej (powietrze) oraz inertnej azot, hel, argon).
 • Zautomatyzowany system TGA-GC/MS –dokładne badania uwolnionych gazów, korzystając z technologii chromatografii gazowej z spektrometrem masowym 

 

Rys.1. Stanowisko do badań analizy termicznej