I. Zakres Badań
W katedrze istnieje zespół odpowiedzialny za modelowanie numeryczne z wykorzystaniem technik numerycznej mechaniki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics – CFD), jest to technika pozwalająca na symulacje procesów termodynamicznych w oparciu o prawa termodynamiki. Do ich przeprowadzenia używane są  złożone formuły matematyczne, które dzięki metodom iteracyjnym wykorzystanych w  specjalistycznym oprogramowaniu pozwalają uzyskać wyniki z dokładnością  nieosiągalną w tradycyjnych metodach.