I. Zakres Badań

  1. Określenie szybkości utleniania materiałów, głównie stali poprzez:
  2. Długoterminowe, ciągłe badania korozyjne w kontrolowanej atmosferze (również gazów agresywnych: HCl, SO2 oraz mieszanek z parą wodną),
  3. Długoterminowe, nieciągłe badania korozyjne w kontrolowanej atmosferze (pomiar masy kuponów po określonym czasie).

II. Dostępna aparatura

  1. Stanowisko przygotowania kuponów korozyjnych: cięcie, polerowanie, oczyszczanie i odtłuszczanie ultradźwiękowe.
  2. Stanowisko laboratoryjne do badań korozyjnych składa się z następujących elementów: układu odwzorowującego skład spalin; elektrycznie grzanego poziomego pieca rurowego z kwarcową rurą reaktora oraz układu oczyszczania spalin wylotowych składającego się z płuczki z wodą (1) płuczki z roztworem 0.1 M NaOH (2) oraz suchej kolumny z żelem krzemionkowym (3).

 

Rys.1. Schemat stanowiska do badań procesu korozji wysokotemperaturowej w symulowanej atmosferze spa

Rys.2. Stanowisko do badań procesu korozji wysokotemperaturowej w symulowanej atmosferze spalin