Kierownik Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGH Członkowie Dr inż. Karol Sztekler Dr inż. Agata Mlonka-Mędrala Dr inż. Tomasz Siwek Mgr inż. Wojciech Kalawa Mgr inż. Łukasz Lis Mgr inż. Ewelina Radomska Mgr inż. Tomasz Bujok Mgr inż. Piotr Boruta Laboratoria (https://kmcip.pl/laboratoria/) Nowoczesne laboratoria badania procesów adsorpcji Laboratorium układów kogeneracji Profil badawczy Obszar działalności Grupy […]

Przeczytaj cały wpis

I. Zakres badań Diagnozowanie stanów dynamicznych i parametrów obciążalności cieplnej do mocy 100kW Diagnozowanie stanów dynamicznych i parametrów obciążalności elektrycznej do mocy 30kW Badanie parametrów układów elektrycznych w trybie „wyspy energetycznej” Diagnozowanie układów zasilanych gazem ziemnym o zapotrzebowaniu do oraz gazem skroplnym Diagnozowanie układów zasilanych innymi paliwami niż gaz ziemny Określenie optymalnych warunków odbioru generowanej […]

Przeczytaj cały wpis

I. Zakres badań Badania wysokości podnoszenia pompy Geometryczna wysokość podnoszenia pompy Statyczna wysokość podnoszenia pompy Dynamiczna wysokość podnoszenia pompy Całkowita (efektywna/użyteczna) wysokość podnoszenia pompy Badania wydajności pompy Badania mocy pompy Badania sprawności pompy Badania maksymalnej geometrycznej wysokości ssania i zjawiska kawitacji Badania charakterystyk przepływowych pompy i punktu pracy pompy Wyznaczenie krzywej dławienia Wyznaczenie charakterystyka poboru […]

Przeczytaj cały wpis

I. Zakres Badań Określenie mocy mechanicznej i hydraulicznej turbin, wyznaczenie sprawności wewnętrznej turbin, badanie wpływu zmiany ustawienia kąta  łopatek kierownic na pracę turbin, badanie wpływu zmiany dyszy na pracę turbiny, wyznaczenie pełnych charakterystyk turbin w postaci odpowiednich krzywych. II. Dostępna aparatura Zasilanie turbin  przebiega w obiegu zamkniętym wyposażonym w: pompę elektryczną czterostopniowa pompa promieniowa, o […]

Przeczytaj cały wpis

I. Zakres badań Wyznaczenie sprawności i rzeczywistej mocy maksymalnej wymienników ciepła o mocy znamionowej do 100 kWt oraz temperaturze maksymalnej 150 o C Pomiary termowizyjne wymienników ciepła Określenie efektywności izolacji cieplnej wymiennika

Przeczytaj cały wpis

I. Zakres badań  Wyznaczenie poziomu mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylator oraz inne urządzenia do przetłaczania powietrza zgodnie z normą PN-EN ISO 5136:2011 wraz z wyznaczeniem parametrów przepływu podczas ich pracy. Wyznaczenie poziomu mocy akustycznej wentylatorów – hałas pochodzący od ich obudowy. Pomiar poziomu mocy akustycznej wykonany w komorze bezechowej w warunkach pola swobodnego […]

Przeczytaj cały wpis

I. Zakres Badań Określenie szybkości utleniania materiałów, głównie stali poprzez: Długoterminowe, ciągłe badania korozyjne w kontrolowanej atmosferze (również gazów agresywnych: HCl, SO2 oraz mieszanek z parą wodną), Długoterminowe, nieciągłe badania korozyjne w kontrolowanej atmosferze (pomiar masy kuponów po określonym czasie). II. Dostępna aparatura Stanowisko przygotowania kuponów korozyjnych: cięcie, polerowanie, oczyszczanie i odtłuszczanie ultradźwiękowe. Stanowisko laboratoryjne […]

Przeczytaj cały wpis

I. Zakres Badań Analiza fazowa, Oznaczanie składu chemicznego i czystości substancji, Wyznaczenie temperatury oraz pomiar ciepła przemian fazowych i reakcji chemicznych, Wyznaczanie ciepła właściwego substancji, Wyznaczanie parametrów kinetycznych procesów, Wyznaczenie temperatura zeszklenia, Określenie stabilności termicznej substancji, Określenie produktów gazowych uwalnianych podczas wygrzewania próbek stałych oraz ciekłych (termiczna konwersja paliw, wygrzewanie materiałów ceramicznych itd.), Wyznaczenie wody krystalizacyjnej i wody […]

Przeczytaj cały wpis

I. Zakres Badań W katedrze istnieje zespół odpowiedzialny za modelowanie numeryczne z wykorzystaniem technik numerycznej mechaniki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics – CFD), jest to technika pozwalająca na symulacje procesów termodynamicznych w oparciu o prawa termodynamiki. Do ich przeprowadzenia używane są  złożone formuły matematyczne, które dzięki metodom iteracyjnym wykorzystanych w  specjalistycznym oprogramowaniu pozwalają uzyskać wyniki […]

Przeczytaj cały wpis