Dydaktyka

Przedmioty na studiach inżynierskich

Przedmioty na studiach magisterskich

Aparatura i metodyka w pomiarach w Technice Cieplnej.

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu budowy,zasady działania, uproszczonych metod projektowania i doboru urządzeń ziębniczych i pomp ciepła.

Zawartość przełącznika

Nowe treści w przedmiocie stanowiącym, podstawy techniki cieplnej.

Zawartość przełącznika

W ramach zajęć studenci zapoznają się z możliwościami wykorzystania lokalnych źródeł energii w obiektach rzeczywistych, realizując badania analityczno-literaturowe raz obliczeniowe.