Kadra

Pracownicy Katedry Maszyn Cieplnych i Przepływowych

Link do publikacji BPP
Link do danych kontaktowych SKOS

dr hab. inż. Łukasz Mika
Stanowisko: Profesor AGH

Pełnione funkcje:

 • Kierownik Katedry Maszyn Cieplnych i Przepływowych 
 • Członek Rady Dyscypliny IŚGiE

 

Tematyka badawcza:

 • Badania cieplne zawiesiny lodowej w wężownicowych i panelowych wymiennikach ciepła
 • Badania przepływowe zawiesiny lodowej w elementach armatury rurociągu dystrybucyjnego
 • Odzysk ciepła i projektowanie rozwiązań w zakresie oszczędzania energii w budownictwie oraz instalacjach przemysłowych

 

Prowadzone przedmioty:

 • Pompy ciepła i chłodnictwo
 • Wentylacja i klimatyzacja oraz Wentylacja przemysłowa
 • Aspekty energetyczne, funkcjonalne i środowiskowe  w nowoczesnym budownictwie
 • Wykorzystanie lokalnych źródeł energii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
Stanowisko: Profesor Zwyczajny

Pełnione funkcje:

 • Dyrektor Centrum Energetyki AGH

 

Tematyka badawcza:

 • Nowe rozwiązania zagadnień hydrodynamiki i spalania w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej
 • Czyste tehcnologie węglowe
 • Nowe technologie energetyczne takie jak: odsiarczanie, optymalizacja pracy kotłów, suszenie węgla, wychwyt CO2
 • Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana z wychwytem, transportem i składowaniem dwutlenku węgla
 • Innowacyjne technologie w energetyce, kierowanie pracami naukowo-badawczymi w Centrum Energetyki AGH
 • Modernizacja obszaru wytwarzania energii
 • Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych
 • Energetyka przyszłości

 

Prowadzone przedmioty:

 • Advanced coal technologies

prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
Stanowisko: Profesor

Pełnione funkcje:

 · Redaktor tematyczny czasopisma Applied Mathematical Modelling Link

· Członek Kolegium Wydziału Energetyki i Paliw

· Członek Szkoły Doktorskiej AGH

· Członek Rady Dyscypliny IŚGiE

· Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020

 

Tematyka badawcza:

· ORCID, SCOPUS, RID

· Efektywność energetyczna układów złożonych – Ocena efektywności energetycznej układów przemysłowych, badania autonomicznych systemów energetycznych.

· Systemy i technologie odzysku energii odpadowej w skali ułamkowo-przemysłowej i przemysłowej

Opracowanie i rozwój technologii odzysku, magazynowania i przetwarzania energii odpadowej w celu podniesienia efektywności energetycznej maszyn i urządzeń. Badania technologii zagospodarowania energii powietrza odpadowego.

· Badania procesów i zjawisk związanych z materią granulowaną w aspektach
energetyki, inżynierii środowiska, górnictwa, inżynierii mechanicznej

Badania w zakresie opisu matematycznego układów i zjawisk złożonych z wykorzystaniem rachunku operatorów niecałkowitego rzędu wraz z aplikacjami inżynierskimi w energetyce zawodowej, inżynierii i ochronie środowiska, inżynierii mechanicznej. Opracowanie i rozwój technologii redukcji pyłu zawieszonego w powietrzu na terenach zurbanizowanych w aspekcie sterowania zanieczyszczeniami cząstek stałych w dużej skali.

 

Prowadzone przedmioty:

 

· Efektywność procesów energetycznych

· Energetyka cieplna

· Fractional calculus and its application in technical sciences

· Mechanika z wytrzymałością materiałów

· Symulacje komputerowe systemów magazynowania i konwersji energii

· Termodynamika techniczna

 

dr hab. inż. Andrzej Gołdasz
Stanowisko: Profesor AGH

Pełnione funkcje:

 ·  Sekretarz Wydawnictwa Studenckiego Towarzystwa Naukowego

 

Tematyka badawcza:

·  Efektywność energetyczna urządzeń przemysłowych – analiza pracy cieplnej, modelowanie numeryczne.

·  Wymiana ciepła w komorach pieców grzewczych.

·  Termodynamika techniczna.

·  Ciepłownictwo i magazynowanie ciepła.

·  Pompy ciepła.

 

 

Prowadzone przedmioty

·  Ciepłownictwo

·  Odnawialne źródła energii

·  Gospodarka energetyczna

·  Termodynamika techniczna i wymiana ciepła

dr hab. inż. Tomasz Chmielniak
Stanowisko: Profesor AGH

Pełnione funkcje:

 

·  Członek Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

·  Członek Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

 

Tematyka badawcza:

 

·  Technologie termicznego przetwórstwa paliw stałych, biomasy i odpadów ze szczególnym uwzględnieniem procesów zgazowania i pirolizy

·  Procesy odpylania i oczyszczania gazów przemysłowych (redukcja emisji rtęci)

·  Modelowanie procesowe układów produkcji energii i substancji chemicznych, zintegrowanych ze zgazowaniem węgla

·  Analiza i ocena układów produkcji wodoru z paliw stałych

·  Analiza i ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetyki i chemii.

 

Prowadzone przedmioty:

 

·  Gasification

·  Energetyka konwencjonalna

·  Podstawy obliczeń symulacyjnych w technologii produkcji wodoru

·  Inżynieria procesów przetwórstwa węgla

·  Overview of fuel conversion processes

dr hab. inż. Karol Sztekler
Stanowisko: Profesor AGH

Pełnione funkcje:

 • Deputy Program Director EIT InnoEnergy MSc Energy Transition

Tematyka badawcza:

 • Kotłownictwo
 • Chłodnictwo
 • Układy kogeneracyjne
 • Układy adsorbcyjne

Prowadzone przedmioty:

 • Projektowanie siłowni cieplnych
 • Nowe technologie w energetyce
 • Kogeneracja i techniki niskoemisyjne
 • Advanced coal technologies
 • Pompy Ciepła i Chłodziarki
 • Kotły i wymienniki ciepła

dr inż. Agata Mlonka-Mędrala
Stanowisko: Adiunkt

Pełnione funkcje:

·     Koordynator prac dla przemysłu z zakresu spalania biomasy

 

Tematyka badawcza:

·  Podstawowe i zaawansowane analizy paliwowe

·  Termiczne metody konwersji paliw kopalnych, biomasy oraz paliw alternatywnych (z odpadów) – piroliza, zgazowanie, toryfikacja, spalanie

·  Procesy zanieczyszczania, szlakowania, żużlowania oraz korozji wysokotemperaturowej powierzchni ogrzewalnych w kotłach energetycznych

·  Metody ograniczenia emisji zanieczyszczen z procesów termicznej konwersji paliw

·  Addytywy antykorozyjne

 

Prowadzone przedmioty:

·  Technologie energetyczne

·  Clean fossil and alternative fuels energy

·  Aspekty energetyczne, funkcjonalne i środowiskowe w nowoczesnym budownictwie

dr inż. Tomasz Siwek
Stanowisko: Adiunkt

Pełnione funkcje:

·  Koordynator wydziałowy programu POWER 3.5

 

Tematyka badawcza:

·  Turbiny, sprężarki, wentylatory

·  Modelowanie przepływów CFD

·  Konstrukcje maszyn roboczych

·  Pompy

 

Prowadzone przedmioty:

·  Maszyny i urządzenia energetyczne

·  Turbiny parowe i gazowe

·  Pompy sprężarki i wentylatory

mgr inż. Wojciech Kalawa
Stanowisko: Asystent badawczo dydaktyczny

Pełnione funkcje:

 • Opiekun KN IGNIS
 • Opiekun Laboratorium Maszyn Cieplnych i Przepływowych
 • Opiekun Laboratorium Urządzeń Kogeneracyjnych 

Tematyka badawcza:

 • Wymiana ciepła
 • Przepływy dwufazowe
 • Kogeneracja
 • Efektywność energetyczna
 • Projektowanie układów i maszyn energetycznych

Prowadzone przedmioty:

 • Pompy ciepła i chłodnictwo
 • Maszyny i urządzenia energetyczne
 • Grafika inżynierska

mgr inż. Marta Kuta
Stanowisko: Asystent badawczo dydaktyczny

Pełnione funkcje:

 • Koordynator projektu z firmą Innogy Polska


Tematyka badawcza:

 • Materiały zmienno-fazowe
 • Wymiana ciepła


Prowadzone przedmioty:

 • Miernictwo i planowanie eksperymentu
 • Aspekty energetyczne, funkcjonalne i użytkowe w nowoczesnym budownictwie

mgr inż. Dominika Matuszewska
Stanowisko: Asystent badawczo dydaktyczny

Pełnione funkcje:

 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

 

Tematyka badawcza:

 • Organiczny cykl Rankine’a
 • Kryteria doboru czynników organicznych w obiegach cieplnych
 • Modelowanie zjawisk cieplno-przepływowych

 

Prowadzone przedmioty:

 • Technologie energetyczne
 • Maszyny i urządzenia energetyczne

mgr inż. Łukasz Lis
Stanowisko: Asystent badawczo dydaktyczny

Pełnione funkcje:

 • Wiceprzewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (URSD)
 • Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów (WRSD)
 • Członek Rady Szkoły Doktorskiej AGH
 • Członek Quality Assurance Committee przy Europejskim Uniwersytecie Kosmicznym – Universeh
 • Członek Rady Dyscypliny IŚGiE
 • Członek Kolegium Wydziałowego Energetyki i Paliw 
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Ewaluacji
 • Przewodniczący Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich (PDUK) na kadencję 2020
 • Przewodniczący Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych (PDUD) na kadencję 2019 

 

Tematyka badawcza:

 • Mikrokogeneracja 
 • Rozproszone źródła energii
 • Nowe technologie w energetyce 
 • Efektywność energetyczna

 

Prowadzone przedmioty:

 • Kogeneracja i Techniki Niskoemisyjne 
 • Podstawy Projektowania 
 • Grafika Inżynierska 
 • Wentylacja i Klimatyzacja 
 • Pompy Ciepła i Chłodnictwo

mgr inż. Dominik Gryboś
Stanowisko: Asystent badawczo dydaktyczny

Tematyka badawcza:

 • Efektywność energetyczna w systemach pneumatycznych
 • Układy odzysku energii odpadowej
 • Układy magazynowania energii w sprężonym powietrzu
 • Opracowanie i rozwój technologii redukcji pyłu zawieszonego w powietrzu na terenach zurbanizowanych w aspekcie sterowania zanieczyszczeniami cząstek stałych w dużej skali

Prowadzone przedmioty:

 • Mechanika i Wytrzymałość Materiałów
 • Mechanika Techniczna i Wytrzymałość Materiałów
 • Miernictwo i Planowanie Eksperymentu

mgr inż. Ewelina Radomska
Stanowisko: Asystent badawczo dydaktyczny

Tematyka badawcza

 • Odsalanie wody przy wykorzystaniu energii słonecznej
 • Modelowanie pracy tzw. słonecznych destylatorów wody
 • Magazynowanie ciepła w materiałach zmiennofazowych (PCM)
 • Materiały kompozytowe PCM/aerożel krzemoorganiczny i wzbogacane domieszkami o wysokich współczynnikach przewodzenia ciepła.

Prowadzone przedmioty:

 • Ogrzewnictwo
 • Pomiary cieplne,
 • Pompy ciepła i chłodziarki, 
 • Pompy ciepła i chłodnictwo.

dr hab. inż. Tadeusz Michał Wójcik
Stanowisko: Pracownik emerytowany

Pełnione Funkcje:

 •  Kierownik katedry w latach 2014-2019

Tematyka badawcza:

 • Termodynamika
 • Wymiana ciepła
 • Przepływy dwufazowe
 • Efektywnośc energetyczna

 

Prowadzone przedmioty:

 • Teoria Maszyn Cieplnych
 • Pomiary cieplne
 • SMIUE

dr inż. Leszek Kurcz
Stanowisko: Pracownik emerytowany

Pełnione funkcje:

 • Prodziekan Wydziału Energetyki i Paliw 
 • Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
 • Przewodniczący Komitetów Organizacyjnych KSKN Pomysłodawca i Przewodniczący Jury Konk. „Diamenty AGH”
 • Pomysłodawca i organizator „Pucharu Dziekana”, „Miecza Dziekana” i współorg. „Akademickiego Klubu Żeglarskiego” 

Tematyka badawcza:

 • Ogrzewnictwo i klimatyzacja
 • Projektowanie instalacji energetycznych
 • Badania modelowe
 • Efektywność energetyczna
 • Certyfikacja energetyczna

Prowadzone przedmioty:

 • Seminarium dyplomowe COiK
 • Wybrane zagadnienia polityki energetycznej
 • Podstawy projektowania
 • Ciepłownictwo ogrzewnictwo i klimatyzacja

dDr hab. inż. Jan Górski
Stanowisko: Pracownik Emerytowany

Twórca i Kierownik KMCIP w latach 2010-2013

Tematyka badawcza:

 • Turbiny parowe i gazowe
 • Czynniki chłodnicze 
 • Pompy i wentylatory

Obecnnie prowadzi prace dyplomowe

dprof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła
Stanowisko: Pracownik Emerytowany

Pełnione funkcje:

 • Kierownik MSE w latach 2007-2009

Tematyka badawcza:

 • Mechanika 
 • Termodynamika
 • Energetyka

Prowadzone przedmioty:

 • Energetyka cieplna
 • Podstawy projektowania
 • Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów

Doktoranci:

Mikołaj Złotkowski
Tomasz Bujok
Piotr Boruta
Marcin Sowa
Jan Markowski