Prace dyplomowe

Tematy prac inżynierskich Tematy prac magisterskich

Tematy prac inżynierskich

Propozycje

Lp.

RokTytuł pracyPromotor
1

Propozycje tematów

Wykorzystanie kogeneratorów spalinowych w budynkach użyteczności publicznej - Dr inż. Karol Sztekler
2Propozycje tematówModelowanie obiegów gazowo parowych - Dr inż. Karol Sztekler
3Propozycje tematówZwiększanie efektywności pracy chłodziarek adsorpcyjnych - Dr inż. Karol Sztekler
4Propozycje tematówWykorzystanie pomp absorpcyjncych w układach ciepłowniczych zintegrowanych ze źródłami wód geotermalnych - Dr inż. Karol Sztekler
5Propozycje tematówMożliwości zastosowania fluidalnych chłodziarek adsorpcyjncych - Dr inż. Karol Sztekler
6Propozycje tematówZastosowanie układów poligeneracyjncyh w zakładzie przemysłowym - Dr inż. Karol Sztekler
7Propozycje tematówModelowanie CSP z turbiną upustowo kondensacyjną - Dr inż. Karol Sztekler
8Propozycje tematówIntegracja chłodziarek adsorpcyjnych z kolektorami słonecznymi - Dr inż. Karol Sztekler
9Propozycje tematówModelowanie turbiny gazowej z układem parowym - Dr inż. Karol Sztekler
10Propozycje tematówOpracowanie i weryfikacja modelu reaktora zgazowania węgla typu Entrained Flow z suchym dozowaniem węgla i konwekcyjnym chłodzeniem gazu wg technologii Shell - Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak
11Propozycje tematówOpracowanie i weryfikacja modelu reaktora zgazowania węgla typu Entrained Flow z suchym dozowaniem węgla i chłodzeniem gazu poprzez bezpośredni kontakt z wodą wg technologii Shell- Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak
12Propozycje tematówOpracowanie modelu skrubera wodnego jako elementu wstępnego oczyszczania gazu w układzie IGCC- Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak
13Propozycje tematówOpracowanie modelu reaktora zgazowania tupu Entrained Flow z wykorzystaniem reaktora równowagowego w symulatorze Chemcad - Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak
14Propozycje tematówAnaliza urządzeń odzysku ciepła w systemach powietrznych - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGH
15Propozycje tematówAnaliza techniczna systemów odzysku ciepła - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGH
16Propozycje tematówAnaliza konstrukcji sprężarek stosowanych w ogrzewnictwie i chłodnictwie - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGH
17Propozycje tematówAnaliza opłacalności zastosowania paneli fotowoltaicznych w domu jednorodzinnym - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGH
18Propozycje tematówAnaliza technologiczno-ekonomiczna domów z elementów prefabrykowanych - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGH
19Propozycje tematówZastosowanie technologii Power to Gas (P2G) w aplikacjach domowych - dr inż. Tomasz Siwek
20Propozycje tematówOpracowanie koncepcji indywidualnej mikro stacji tankowania samochodów wodorowych - dr inż. Tomasz Siwek
21Propozycje tematówWpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych turbin wiatrowych na generowaną moc użyteczną - dr inż. Tomasz Siwek
22Propozycje tematówAdaptacja czterocylindrowego silnika spalinowego na agregat sprężarkow - dr inż. Tomasz Siwek
23Propozycje tematówProjekt stacji ładowania samochodów elektrycznych oparty o generatory gazowe - dr inż. Tomasz Siwek
24Propozycje tematówPorównanie konstrukcji i charakterystyk pracy sprężarek dedykowanych do aplikacji wodorowych - dr inż. Tomasz Siwek
25Propozycje tematówAnaliza technologii współspalania wodoru w silnikach tłokowych i turbinach gazowych - dr inż. Tomasz Siwek
26Propozycje tematówPorównanie parametrów energetycznych i środowiskowych dostępnych na rynku kogeneratorów opartych o technologię ogniw paliwowych - dr inż. Tomasz Siwek
27Propozycje tematówProjekt systemu c.o. i c.w.u. zapewniającego spełnienie wymogów standardu WT2021 - dr hab. inż. Andrzej Gołdasz
28Propozycje tematówProjekt systemu ogrzewania budynku jednorodzinnego w oparciu o powietrzną pompę ciepła - dr hab. inż. Andrzej Gołdasz
29Propozycje tematówSystem ogrzewania budynku jednorodzinnego dla osób podatnych na alergie - dr hab. inż. Andrzej Gołdasz
30Propozycje tematówProjekt systemu ogrzewania budynku jednorodzinnego w oparciu o klimakonwektory. - dr hab. inż. Andrzej Gołdasz
31Propozycje tematówWykorzystanie  odnawialnych źródeł energii w rolnictwie - dr hab. inż. Andrzej Gołdasz

2020/2021

Lp.RokTytuł pracy
12020/2021Analiza przemysłowych systemów odzysku ciepła - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGH
22020/2021Analiza urządzeń sprężarkowych wykorzystywanych do grzania i chłodzenia - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGH
32020/2021Ocena możliwości wykorzystania zawiesiny lodowej w systemach chłodzenia - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGH
42020/2021Analiza budowy chłodziarek adsorpcyjnych i absorpcyjnych - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGH
52020/2021Analiza kosztów krańcowych lokalnych paliw odnawialnych - Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
62020/2021Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej wybranego domu jednorodzinnego? - Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
72020/2021Możliwość skutecznej integracji technologii energetycznych na przykładzie budynku CE - Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
82020/2021Analiza uwarunkowań efektywnego wykorzystywania lokalnych zasobów energetycznych na przykładzie wybranej gminy - Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
92020/2021Wysokoefektywna energetycznie elektrociepłownia W2E dla MSW recyklingu w Arabii Saudyjskiej - Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
102020/2021Analiza systemów odzysku energii w zróżnicowanych skalach - Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
112020/2021Projektowanie instalacji powietrza rozprężanego z tłumików hałasu - Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
122020/2021Analiza systemów odzysku energii odpadowej powietrza rozprężanego z instalacji pneumatycznych - Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
132020/2021Analiza metod oczyszczania powietrza zanieczyszczonego z cząstek stałych - Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
142020/2021Optymalizacja konstrukcji układu do odzysku energii odpadowej powietrza rozprężanego z instalacji pneumatycznych - Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
152020/2021Modyfikacja mechanizmu korbowo-wodzikowego w celu poprawy parametrów technicznych niskociśnieniowego silnika na sprężony gaz. - Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
162020/2021Projekt mikro systemu do magazynowania energii w sprężonym powietrzu dla domowej instalacji OZE. - Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
172020/2021Projekt trzycylindrowego niskociśnieniowego silnika na sprężone powietrze. - Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
182020/2021Analiza komputerowa rozkładu pola ciśnienia w siłownikach pneumatycznych. - Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
192020/2021Wykorzystanie odnawialnych źródeł ciepła w drogownictwie. - Dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGH
202020/2021Wykorzystanie pompy ciepła w instalacji suszenia drewna. - Dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGH
212020/2021Analiza zastosowania źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym. - Dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGH
222020/2021Wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych w budynku o niekorzystnym usytuowaniu dachu.- Dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGH
232020/2021Koncepcja systemu zapewnienia komfortu cieplnego budynku o dużych zyskach ciepła - Dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGH
242020/2021Modelowanie obiegów gazowo-parowych. - Dr inż. Karol Sztekler
252020/2021Poprawa efektywności pracy sorpcyjnych urządzeń chłodniczych. - Dr inż. Karol Sztekler
262020/2021Możliwości wykorzystania ciepła odpadowego z procesów technologicznych. - Dr inż. Karol Sztekler
272020/2021Możliwości zastosowania fluidalnych chłodziarek adsorpcyjncych. - Dr inż. Karol Sztekler
282020/2021Możliwości wykorzystanie ciepła sieciowego do produkcji chłodu - Dr inż. Karol Sztekler
292020/2021Opracowanie i weryfikacja modelu reaktora zgazowania węgla typu Entrained Flow z suchym dozowaniem węgla i konwekcyjnym chłodzeniem gazu wg technologii Shell - Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak
302020/2021Opracowanie i weryfikacja modelu reaktora zgazowania węgla typu Entrained Flow z suchym dozowaniem węgla i chłodzeniem gazu poprzez bezpośredni kontakt z wodą wg technologii Shell - Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak
312020/2021Opracowanie modelu reaktora zgazowania węgla typu Entrained Flow z suchym dozowaniem węgla i konwekcyjnym chłodzeniem gazu wg technologii Shell wg technologii MHPS - Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak
322020/2021Opracowanie modelu skrubera wodnego jako elementu wstępnego oczyszczania gazu w układzie IGCC - Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak
332020/2021Opracowanie modelu reaktora zgazowania tupu Entrained Flow z wykorzystaniem reaktora równowagowego w symulatorze Chemcad - Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak
342020/2021Chłodzenie tułowia przy wykorzystaniu kamizelki z PCM - Tadeusz Michał Wójcik, dr hab. inż.
352020/2021Wymagania chłodzenia elementów elektrycznych i elektronicznych - Tadeusz Michał Wójcik, dr hab. inż.
362020/2021Badania cerezyny w zastosowaniu do magazynowania ciepła - Tadeusz Michał Wójcik, dr hab. inż.
372020/2021Magazyn ciepła typu staw słoneczny – przegląd rozwiązań - Tadeusz Michał Wójcik, dr hab. inż.
382020/2021Termodynamiczna analiza procesu tankowania samochodów wodorowych - Dr inż. Tomasz Siwek
392020/2021Projekt wentylatora chłodnicy bolidu formuła student z wykorzystaniem pakietu Ansys Vista - Dr inż. Tomasz Siwek
402020/2021Symulacja numeryczna wentylatora chłodnicy bolidu formuła student z wykorzystaniem solvera ANSYS CFX - Dr inż. Tomasz Siwek
412020/2021Symulacja kinematyki przepływu pary wodnej w złożu podczas procesu sorpcji - Dr inż. Tomasz Siwek
422020/2021Symulacja kinematyki przepływu pary wodnej w złożu podczas procesu desorpcji - Dr inż. Tomasz Siwek
432020/2021Analiza technologii sprężania i magazynowania wodoru w aplikacjach motoryzacyjnych - Dr inż. Tomasz Siwek
442020/2021Eksperymentalne porównanie charakterystyk pracy wybranych silników pneumatycznych - Dr inż. Tomasz Siwek
452020/2021Projekt koncepcyjny systemu autonomicznych źródeł energii elektrycznej do powszechnego wykorzystania w przestrzeni miejskiej - Dr inż. Leszek Kurcz
462020/2021Analiza techniczna i użytkowa nowoczesnych systemów ogrzewania wnętrz - Dr inż. Leszek Kurcz
472020/2021Projekt koncepcyjny wykorzystania skoncentrowanego promieniowania słonecznego do celów oświetleniowych - Dr inż. Leszek Kurcz
482020/2021Etykietowanie energetyczne budynków w aspekcie zastosowanych w nich systemów ogrzewania i emisji zanieczyszczeń do powietrza - Dr inż. Leszek Kurcz

2019/2020

Lp.

RokTytuł pracyPromotor
12019/2020Analiza możliwości zastosowania układu ORC w elektrowniach południowo-wschodniej Azji
22019/2020Analiza możliwości zastosowań rur cieplnych we współczesnej technice
32019/2020Rury cieplne. Analiza możliwości zastosowań w AGH w Krakowie
42019/2020Analiza rozwiązań technicznych stosowanych w budynkach zero i plusenergetycznych
52019/2020Spalanie tlenowe w mikro turbinie gazowej

Tematy prac magisterskich

Propozycje

Lp.

RokTytuł pracySpecjalność
1Propozycje tematówMożliwości poprawy efektywności chłodziarek adsorpcyjnych poprzez intensyfikacje wymiany ciepła - Dr inż. Karol SzteklerSMiUE
2Propozycje tematówModelowanie pracy turbiny gazowej pracującej w technologii wodorowej - Dr inż. Karol SzteklerSMiUE
3Propozycje tematówZastosowanie chłodziarek adsorpcyjnych do produkcji chłodu z ciepła ze źródeł wód geotermalnych - Dr inż. Karol SzteklerCOiK
4Propozycje tematówWykorzystanie technologii P2GB w układzie chłodziarka adsorpcyjna z funkcją odsalania elektrolizer - Dr inż. Karol SzteklerSMiUE
5Propozycje tematówOptymalizacja pracy obiegów gazowo-parowych zintegrowanych z sorpcyjnymi układami chłodniczymi - Dr inż. Karol SzteklerSMiUE
6Propozycje tematówMożliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii do zasilania chłodziarek adsorpcyjnych w budownictwie wielorodzinnym - Dr inż. Karol SzteklerCOiK
7Propozycje tematówPoprawa efektywności pracy chłodziarki adsorpcyjnej poprzez modyfikację złóż - Dr inż. Karol SzteklerSMiUE
8Propozycje tematówWpływ spalania gazu syntezowego na pracę kotła energetycznego- Dr inż. Karol SzteklerSMiUE
9Propozycje tematówMożliwości zastosowanie sorpcyjnych agregatów chłodniczych w proliferacji w instalacji hali przemysłowej - Dr inż. Karol SzteklerCOiK
10Propozycje tematówModyfikacje dysz w parowniku chłodziarki adsorpcyjnej - Dr inż. Karol SzteklerSMiUE
11Propozycje tematówWykorzystanie absorpcyjnych pomp ciepał zintegrowanych ze źródłami wód geotermalnych w sieciach ciepłowniczych - Dr inż. Karol SzteklerCOiK
12Propozycje tematówInfluence of micro bubbles on the improvement of fuel combustion conditions in internal combustion engines - Dr inż. Karol SzteklerET
13Propozycje tematówThe effect of biomass combustion on the corrosion of boiler components - Dr inż. Karol SzteklerET
14Propozycje tematówUsing adsorption chillers for desalination of sea water for hydrogen producion - Dr inż. Karol SzteklerET
15Propozycje tematówIntegration adsorption chiller with phase change materials for cold storage - Dr inż. Karol SzteklerET
16Propozycje tematówNew porose materials used for incrise efficiency adsoprtion chiller - Dr inż. Karol SzteklerET
17Propozycje tematówAnaliza wpływu suszenia węgla brunatnego na efektywność siłowni parowej - Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak--
18Propozycje tematówAnaliza wpływu stopnia wychwytu CO2 na sprawność produkcji energii w układzie IGCC- Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak--
19Propozycje tematówModel i symulacja procesowa usuwania CO2 z gazów przemysłowych wg technologii Selexol - Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak--
20Propozycje tematówProjekt systemu wentylacji mechanicznej dla budynku jednorodzinnego - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
21Propozycje tematówKoncepcja zaopatrywania w energię autonomicznego budynku - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
22Propozycje tematówProjekt adaptacji istniejącego systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym na system nawiewno-wywiewny - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
23Propozycje tematówProjekt wentylacji mechanicznej dla budynku pasywnego - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
24Propozycje tematówProjekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla CWU dla budynku mieszkalnego - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
25Propozycje tematówProjekt instalacji CO i CWU wykorzystującej pompę ciepła i panele fotowoltaiczne w budynku jednorodzinnym - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
26Propozycje tematówProjekt wentylacji mechanicznej dla I piętra budynku Wydziału Energetyki i Paliw AGH - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
27Propozycje tematówProjekt systemu klimatyzacyjnego dla przedszkola - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
28Propozycje tematówProjekt komory chłodniczej do przechowywania truskawek - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
29Propozycje tematówProjekt komory chłodniczej do mrożenia mięsa - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
30Propozycje tematówProjekt systemu wentylacji mechanicznej dla obiektu sportowego - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHSMiUE
31Propozycje tematówProjekt komory chłodniczej do przechowywania jabłek - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHSMiUE
32Propozycje tematówProjekt innowacyjnego koaksjalnego parownika propan-woda dedykowanego do pomp ciepła dużej mocy. - dr inż. Tomasz SiwekSMiUE / COiK
33Propozycje tematówAnaliza konstrukcji płytek PCB w kierunku poprawy wydajności termicznej urządzeń elektronicznych – praca powiązana z odbyciem stażu lub praktyk w międzynarodowym koncernie - dr inż. Tomasz SiwekSMiUE / COiK
34Propozycje tematówAktywne i pasywne metody chłodzenia elektroniki użytkowej – praca powiązana z odbyciem stażu lub praktyk w międzynarodowym koncernie - dr inż. Tomasz SiwekSMiUE / COiK
35Propozycje tematówAnaliza możliwości chłodzenia układu nadajnik/odbiornik w trakcie procesu ładowania indukcyjnego - praca powiązana z odbyciem stażu lub praktyk w międzynarodowym koncernie - dr inż. Tomasz SiwekSMiUE / COiK
36Propozycje tematówOpracowanie i analiza metody pomiary strumienia powietrza w kanale systemu samochodowej ładowarki indukcyjnej - praca powiązana z odbyciem stażu lub praktyk w międzynarodowym koncernie - dr inż. Tomasz SiwekSMiUE / COiK
37Propozycje tematówOpracowania stanowiska przepływowego do badania wentylatorów przemysłowych zgodnego z normą PN-EN ISO 5801 - dr inż. Tomasz SiwekSMiUE / COiK
38Propozycje tematówWielowariantowa analiza wybranych czynników obiegowych w aplikacjach chłodniczych i pompach ciepła - dr inż. Tomasz SiwekSMiUE / COiK
39Propozycje tematówWpływ geometrii, rodzaju napędu i sterowania na charakterystyki eksploatacyjne wybranych wentylatorów kanałowych - dr inż. Tomasz SiwekSMiUE / COiK
40Propozycje tematówBadania i rozwój konstrukcji autorskiego silnika pneumatycznego - dr inż. Tomasz SiwekSMiUE / COiK
41Propozycje tematówProjekt regeneracyjnego podgrzewacza wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych SOFC – praca z możliwością praktyk - dr inż. Tomasz SiwekSMiUE / COiK
42Propozycje tematówProjekt mieszalnika wodoru z gazem ziemnym do aplikacji współspalania w mikro turbinach gazowych - dr inż. Tomasz SiwekSMiUE / COiK
43Propozycje tematówOpracowanie systemu generacji i magazynowania wodoru dla małej turbiny wiatrowej – praca z możliwością praktyk - dr inż. Tomasz SiwekSMiUE / COiK
44Propozycje tematówOpracowanie kontenerowego laboratorium badania generatorów energii elektrycznej opartych o ogniwa wodorowe - dr inż. Tomasz SiwekSMiUE / COiK
45Propozycje tematówProjekt systemu odzysku ciepła w garażu samochodowym - dr hab. inż. Andrzej GołdaszSMiUE
46Propozycje tematówKoncepcja stanowiska badań sprężarek. - dr hab. inż. Andrzej GołdaszSMiUE
47Propozycje tematówProjekt instalacji suszenia drewna z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - dr hab. inż. Andrzej GołdaszSMiUE
48Propozycje tematówBilans ciepła urządzenia grzewczego. - dr hab. inż. Andrzej GołdaszSMiUE
49Propozycje tematówSystem magazynowania energii cieplnej oparty na kolektorach słonecznych - dr hab. inż. Andrzej GołdaszSMiUE
50Propozycje tematówOpracowanie koncepcji wykorzystania materiałów zmienno-fazowych w urządzeniu grzewczym - dr hab. inż. Andrzej GołdaszSMiUE

2020/2021

Lp.

RokTytuł pracySpecjalność
12020/2021Analiza obiegu termodynamicznego pracującego w oparciu o dwutlenek węgla ( obieg Allama ) - Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak--
22020/2021Analiza tlenowej mikro turbiny gazowej dla zmiennych parametrów utleniacza i paliwa - Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak--
32020/2021Wykorzystanie mikro-pęcherzyków w procesie spalania w silnikach spalinowych - Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak--
42020/2021Analiza chemicznego magazynowania energii w postaci amoniaku. - Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak--
52020/2021Badania eksperymentalne nad produkcją wodoru z wody morskiej. - Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak--
62020/2021Ocena efektywności energetycznej Centrum Energetyki AGH - Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak--
72020/2021Projekt systemu wentylacji mechanicznej z funkcją grzania i chłodzenia dla budynku jednorodzinnego - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
82020/2021Koncepcja wykorzystania ciepła odpadowego w energetyce - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
92020/2021Projekt instalacji ogrzewania budynku użyteczności publicznej wykorzystującej pompę ciepła w układzie biwalentnym - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
102020/2021Projekt wentylacji mechanicznej dla budynku jednorodzinnego - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
112020/2021Projekt wentylacji mechanicznej dla budynku mieszkalnego z odzyskiem ciepła dla cwu - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
122020/2021Projekt instalacji co i cwu wykorzystującej pompę ciepła w budynku jednorodzinnym - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
132020/2021Model i symulacja procesowa układu produkcji wodoru, zintegrowanego z zgazowaniem biomasy - Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak--
142020/2021Projekt wentylacji mechanicznej dla budynku mieszkalnego - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
152020/2021Projekt systemu klimatyzacyjnego dla obiektu handlowego - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
162020/2021Projekt komory chłodniczej do przechowywania - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHborówekCOiK
172020/2021Projekt komory chłodniczej do mrożenia mięsa - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHCOiK
182020/2021Koncepcja ujęcia i wykorzystania ciepła odpadowego z przemysłu - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHSMiUE
192020/2021Projekt nawiewno-wywiewnego systemu wentylacji dla obiektu przemysłowego - Dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGHSMiUE
202020/2021Projekt koncepcyjny inteligentnego systemu zarządzania energią w budynku dydaktyczno-administracyjnym uczelni - Dr inż. Leszek KurczCOiK
212020/2021Analiza efektywności stosowania chłodzenia ewporacyjnego i powietrznego w instalacjach przemysłowych i klimatyzacyjnych - Dr inż. Leszek KurczCOiK
222020/2021Projekt systemu nawilżania powietrza wentylacyjnego dla budynku niskoenergetycznego. - Dr inż. Leszek KurczCOiK
232020/2021Analiza nowoczesnych instalacji HVAC stosowanych w budynkach z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania - Dr inż. Leszek KurczCOiK
242020/2021Projekt koncepcyjny systemu zaopatrzenia w ciepło osiedla domów jednorodzinnych z wykorzystaniem pomp ciepła. - Dr inż. Leszek KurczCOiK
252020/2021Analiza polskich i zagranicznych wymagań dotyczących strumienia powietrza i stężenia CO2 w instalacjach wentylacyjnych - Dr inż. Leszek KurczCOiK
262020/2021Analiza techniczna i ekologiczna możliwości współpracy chłodniczego agregatu adsorpcyjnego z kolektorem słonecznym - Dr inż. Marcin BorcuchCOiK
272020/2021Analiza energetyczna i ekonomiczna układów chłodniczych wykorzystujących ekologiczne czynniki niskowrzące - Dr inż. Marcin BorcuchCOiK
282020/2021Analiza numeryczna i eksperymentalna akumulatora chłodu opartego o materiały zmiennofazowe - Dr inż. Marcin BorcuchSMiUE
292020/2021Projekt układu chłodzenia wodnego opartego na modułach Peltiera - Dr inż. Marcin BorcuchSMiUE
302020/2021Możliwości zwiększanie sprawności chłodziarek adsorpcyjnych poprzez modyfikacje złoża - Dr inż. Karol SzteklerSMiUE
312020/2021Modelowanie pracy turbiny gazowej pracującej w technologii oxy combustion - Dr inż. Karol SzteklerSMiUE
322020/2021Zastosowanie chłodziarek adsorpcyjnych do produkcji chłodu z ciepła sieciowego- Dr inż. Karol SzteklerCOiK
332020/2021Badania procesu odsalania w oparciu o cyklu chłodzenia chłodziarki sorpcyjnej - Dr inż. Karol SzteklerCOiK
342020/2021Optymalizacja pracy obiegów gazowo-parowych zintegrowanych z sorpcyjnymi układami chłodniczymi - Dr inż. Karol SzteklerSMiUE
352020/2021Możliwości zastosowania kolektorów słonecznych do zasilania chłodziarek adsorpcyjnych - Dr. inż Karol SzteklerCOiK
362020/2021Zwiększanie efektywności pracy chłodziarki adsorpcyjnej poprzez zastosowanie złóż klejonych - Dr inż. Karol SzteklerSMiUE
372020/2021Wpływ spalania biomasy na pracę kotła energetycznego - Dr inż. Karol SzteklerSMiUE
382020/2021Zastosowanie sorpcyjnych agregatów chłodniczych w instalacji klimatyzacyjnej hali przemysłowej - Dr inż. Karol SzteklerCOiK
392020/2021Modyfikacje dysz w parowniku chłodziarki adsorpcyjnej - Dr inż. Karol SzteklerSMiUE
402020/2021Influence of micro bubbles on the improvement of fuel combustion conditions in internal combustion engines - Dr inż. Karol SzteklerET
412020/2021The effect of biomass combustion on the corrosion of boiler components - Dr inż. Karol SzteklerET
422020/2021Using adsorption chillers for desalination of sea water for hydrogen production - Dr inż. Karol SzteklerET
432020/2021Integration adsorption chiller with phase change materials for cold storage - Dr inż. Karol SzteklerET
442020/2021New porous materials for adsorption water from air - Dr inż. Karol SzteklerET
452020/2021New porous materials used for increase efficiency adsorption chiller - Dr inż. Karol SzteklerET
462020/2021Projekt systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła - Dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGHCOiK
472020/2021Budownictwo zeroenergetyczne – projekt systemów zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło. - Dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGHCOiK
482020/2021Analiza możliwości wykorzystania systemów zaopatrzenia w ciepło budynku jednorodzinnego. - Dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGHCOiK
492020/2021System wentylacji i klimatyzacji hali przemysłowej - Dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGHCOiK
502020/2021System ogrzewania budynku sakralnego. - Dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGHCOiK
512020/2021Wymiennik ciepła dla propanowej pompy ciepła - Dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGHSMiUE
522020/2021Koncepcja stanowiska badań sprężarek - Dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGHSMiUE
532020/2021Klasyfikacja pieców grzewczych według normy AMS 2750 - Dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGHSMiUE
542020/2021Bilans ciepła urządzenia grzewczego - Dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGHSMiUE
552020/2021System magazynowania energii cieplnej oparty na kolektorach słonecznych - Dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGHSMiUE
562020/2021Koncepcja i projekt układu pomiarowego do badania przewymiarowania siłowników pneumatycznych - Prof. dr hab. inż. Jacek LeszczyńskiSMiUE
572020/2021Analiza komputerowa zjawiska powstawania i rozprzestrzeniania powietrza zanieczyszczonego cząstkami stałymi - Prof. dr hab. inż. Jacek LeszczyńskiSMiUE
582020/2021Opracowanie stanowiska dydaktycznego do programowania mikrokontrolerów AVR - Prof. dr hab. inż. Jacek LeszczyńskiSMiUE
592020/2021Badania laboratoryjne efektywności energetycznej dysz eżektorowych - Prof. dr hab. inż. Jacek LeszczyńskiSMiUE
602020/2021Opracowanie metody pomiaru stopnia przewymiarowania maszyn pneumatycznych - Prof. dr hab. inż. Jacek LeszczyńskiSMiUE
612020/2021Badania laboratoryjne układów pneumatycznych o obiegu zamkniętym - Prof. dr hab. inż. Jacek LeszczyńskiSMiUE
622020/2021Projekt wysoko efektywnego przemysłowego systemu pneumatycznego - Prof. dr hab. inż. Jacek LeszczyńskiCOiK
632020/2021Opracowanie stanowiska dydaktycznego do programowanie sterowników PLC - Prof. dr hab. inż. Jacek LeszczyńskiCOiK
642020/2021Projekt cyklonowego filtra powietrza w układzie wentylacji mechanicznej - Prof. dr hab. inż. Jacek LeszczyńskiCOiK
652020/2021Projekt i obliczenia zespolonego układu grzewczo-wentylacyjnego z wykorzystaniem koncepcji przegrody wypełnionej materiałem granulowanym - Prof. dr hab. inż. Jacek LeszczyńskiCOiK
662020/2021Model ustalonego przepływu ciepła w przegrodzie wypełnionej materiałem granulowanym - Prof. dr hab. inż. Jacek LeszczyńskiCOiK
672020/2021Opracowanie sposobu wyznaczania stałej czasowej budynku - Prof. dr hab. inż. Jacek LeszczyńskiCOiK
682020/2021Projekt modernizacji układu oczyszczania spalin Elektrowni Bełchatów w świetle nowych limitów emisyjnych - Dr inż. Agata Mlonka-MędralaSMiUE
692020/2021Analiza własności popiołów lotnych z procesu współspalania węgla kamiennego z RDF w wysokosprawnej jednostce wytwórczej - Dr inż. Agata Mlonka-MędralaSMiUE
702020/2021Możliwości wykorzystania paliw odpadowych od produkcji nowych materiałów porowatych - Dr inż. Agata Mlonka-MędralaSMiUE
712020/2021Analiza procesu korozji wysokotemperaturowej przy współspalaniu paliwa alternatywnego z RDF - Dr inż. Agata Mlonka-MędralaSMiUE
722020/2021Możliwości wykorzystania popiołów ze spalania paliw odpadowych od produkcji nowych materiałów porowatych - Dr inż. Agata Mlonka-MędralaSMiUE
732020/2021Analiza wpływu suszenia węgla brunatnego na efektywność bloku parowego klasy 200 MW - Dr inż. Tomasz Chmielniak, prof AGHSMiUE
742020/2021Analiza wpływu stopnia wychwytu CO2 na sprawność produkcji energii w układzie IGCC - Dr inż. Tomasz Chmielniak, prof AGHSMiUE
752020/2021Model obliczeniowy układu usuwania CO2 ze spalin metodą aminową - Dr inż. Tomasz Chmielniak, prof AGHSMiUE
762020/2021Model i symulacja procesowa usuwania CO2 z gazów przemysłowych wg technologii Selexol - Dr inż. Tomasz Chmielniak, prof AGHSMiUE
772020/2021Model i analiza układu produkcji metanolu zintegrowanego z zgazowaniem paliw stałych - Dr inż. Tomasz Chmielniak, prof AGHPiŚ

2019/2020

Lp.

RokTytuł pracySpecjalnośćPromotor
12019/2020Intensyfikacja wymiany ciepła przy wrzeniu – analiza wyników badań mikropowierzchni rozwiniętychCOiK
22019/2020Analiza możliwości współpracy urządzeń kogeneracyjnych małej mocy z układami cwuCOiK
32019/2020Intensyfikacja wymiany ciepła przy wrzeniu – zalecenia projektoweCOiK
42019/2020Laboratoryjne stanowisko dydaktyczne do badania wymiany ciepła przy wrzeniuCOiK
62019/2020Badania spalania paliw płynnych w technologii mikropęcherzyków powietrznychSMiUE
72019/2020Projekt mroźni do przechowywania mięsaSMiUE
82019/2020Projekt pompy ciepła dla budynku energooszczędnegoSMiUE